• Achterstallige contributie seizoen 2020-2021

  • Beste Leden,

    Gebleken is dat een aantal van onze leden de contributie voor het lopende seizoen nog niet heeft voldaan. Vanuit de ledenadministratie zijn diverse email berichten verstuurd met verzoek om de contributie te voldoen maar helaas nog zonder het gewenste resultaat. We verzoeken dan ook aan die leden die dit seizoen de contributie nog niet hebben voldaan dit alsnog in orde te brengen.

    De betaling kan worden verricht op IBAN nummer NL59 RABO 0137 3901 81 onder vermelding van het factuurnummer. U kan ook volstaan met naam en geboortedatum van het betreffende lid te vermelden. Mocht u vragen hebben dan kan u zich wenden tot ledenadministratie@rkdeo.nl.

    Het bestuur