Info barcommissie

woensdag, 11 juli, 2018 - 21:00
Met ingang van 1 juli 2018 zijn er mutaties opgetreden in de bezetting – aansturing van de barcommissie. Bob Lam was tot die datum beheerder van het clubgebouw en voorzitter van de barcommissie. In de praktijk bleek die combinatie lastig uitvoerbaar. Per genoemde datum is Bob terug getreden als voorzitter van de barcommissie. Henk Hoogweg en Jan van der Helm ondersteunen de barcommissie sinds de brand in 2017. Het bestuur heeft hen gevraagd het voorzitterschap van de barcommissie op interim basis waar te nemen, beiden hebben hiermee ingestemd. Voor zaken rond de bar zijn zij vanaf die datum het aanspreekpunt. Bob zal overigens nog wel de inkoop rond de bar blijven verzorgen en blijft in die hoedanigheid betrokken bij de barcommissie. Het bestuur.

Terug naar de vorige pagina.