Algemene ledenvergadering 29 januari 

dinsdag, 29 januari, 2019 - 19:26

 

Op 29 januari 2019 is onze algemene ledenvergadering. Het moment om samen terug te kijken op het afgelopen seizoen, maar ook om toekomstplannen met elkaar te bespreken en vast te stellen. U komt toch ook?

 

Hierbij de agenda die het bestuur heeft opgesteld, maar misschien wilt u daar zaken aan toevoegen. Inbreng is van harte welkom! Stuur een mailtje naar secretariaatrkdeo@gmail.com. Doe dat uiterlijk 22 januari 2019, een aanvulling op de agenda kan dan nog met de leden worden gedeeld. Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met de secretaris.

 

De vergadering vindt plaats in ons clubgebouw aan de Sportparkweg en begint om 20.30 uur. De notulen van de vorige algemene ledenvergadering liggen ter inzage bij de secretaris. Mocht u deze in willen zien dan graag even een bericht naar secretariaatrkdeo@gmail.com.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV 28 november 2017
 5. Financieel jaarverslag 2017-2018
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Begroting 2018-2019 en vaststellen contributies 2019-2020
 8. Bestuursverkiezing
 9. AVG
 10. Uit de TC
  • Individueel kledingpakket jeugdselectie spelers
  • Vrouwen en meisjes voetbal
 1. Normen & Waarden
 2. Jubilarissen en stilstaan bij
 3. Rondvraag en sluiting

 

Het bestuur

 

Terug naar de vorige pagina.