RKDEO ALV en huldiging jubilarissen

dinsdag, 29 januari, 2019 - 23:59

 

Afgelopen dinsdagavond werd in het RKDEO clubgebouw de jaarlijkse ALV gehouden. Onder ruime belangstelling opende voorzitter Hans van Noppen de vergadering en begon met een aantal standaard agendapunten zoals de opening met herdenking van de ons ontvallen RKDEO-leden van afgelopen jaar, daarna de financiele stukken met goedkeuren van de kascontrole commissie.

Daarna de bestuursverkiezing, Julian Hooymans heeft te kennen gegeven niet zijn bestuursfunctie te willen verlengen en trad dus af. De overige bestuursleden behouden hun huidige functie. Voorzitter van Noppen bedankte Hooymans voor zijn inzet voor de vereniging met een bon en een bos bloemen.

Hierna nam bestuurslid Jan Greeve de microfoon en liep door een aantal AVG zaken en benoemde een aantal verplichtingen waaraan de vereniging moet voldoen inzake de AVG. Greeve benoemde hoe deze zaken bij RKDEO geregeld zijn.

Voorts ging Greeve als voorzitter van de TC in op een aantal voetbal-technische randzaken en belangrijkste was het verplicht stellen van presentatie kleding voor selectie jeugd-spelers. Greeve ging verder met ontwikkelingen rondom het meisjes- en vrouwenvoetbal. De samenstelling van jeugd-teams waarin het uit den boze is dat ouders bepalen waarin hun kind dient te spelen. Greeve benadrukte dat de samenstelling van de selectieteams altijd in het belang van het kind wordt opgesteld en uiterst nauwkeurig door de trainers en de jeugd-coordinatoren geschiedt.

Ook het seniorenvoetbal passeerde de revue waarin het bestuur niet de ogen kan –en mag- sluiten voor de toekomst van het “zondag”-voetbal bij RKDEO. Greeve gaf aan dat het RKDEO bestuur voor het “weekend”-voetbal is waarin het nog ter discussie staat wat de wedstrijddag zal gaan worden indien tegen een “zaterdag”-vereniging gespeeld dient te worden.

Greeve liet ook een tweetal filmpjes zien waarin werd toegespitst op de normen- en waarden binnen RKDEO, en dan met name binnen de kleedkamers waarvan de aanwezige leden duidelijk afkeurde wat te zien was op de filmpjes. Greeve bracht ter sprake wat “WE” hieraan kunnen doen. Er werden een aantal opties besproken die het bestuur verder zal gaan uitwerken en bekend maken.

Na Greeve ging de microfoon over naar Louk Heijnders, voorzitter Normen- en Waarden commissie. Heijnders memoreerde een aantal incidenten die afgelopen seizoen hebben plaats gevonden en wat de bevindingen van de Normen- en Waarden commissie daarvan waren en de publicatie van het pestprotocol. Voorts stelde Heijnders een nieuw cie-lid voor, Evelien van Leeuwen, waarvan niemand natuurlijk bezwaar had tot toetreding tot de commissie. Als afsluiting een vooruitblik op activiteiten voor het komend seizoen.

Als afronding de rondvraag waarbij het dak van de sporthal ter sprake kwam en de plannen van het bestuur rondom vervanging van het dak met een verduurzaming slag zoals aanbrengen van zonnepanelen waarbij weer gekeken dient te worden naar de constructie van de sporthal. Een van de aanwezig vroeg zich af hoe het bestuur dacht over een rookvrije generatie/sportpark. Het bestuur is/zal hiermee in overleg met de Gemeente en de Hartstichting maatregelen gaan nemen.

 

Als afsluiting van de rondvraag nam Henk Hoogweg het woord en bedankte het bestuur, ondanks de vacatures binnen het bestuur, voor hun inzet in het belang van de vereniging wat met applaus werd ondersteund.

 

Als allerlaatste afsluiting was de huldiging van jubilarissen. Allen hadden een uitnodiging gekregen en vele waren aanwezig. Vanaf 25 jaar lidmaatschap worden RKDEO leden gehuldigd en meestal wordt het lijstje met namen naar de 40jaar en 50 jaar steeds korter. Bij RKDEO is dat het tegendeel. Op de lijst met 50jarige jubilarissen stonden maar liefst 9 namen. Helaas waren niet alle jubilarissen aanwezig.

De  aanwezige jubilarissen:

25 jarig jubileum: Arjan van der Helm, John van Tol, Marcel van Dorp.

40 jarig jubileum: Aad van der Hulst, David van Eijk, Els van der Helm.

50 jarig jubileum: Bertus de Bruijn, Eric van der Helm, Eugene Straver, Frans van Dorp, Leo van de Leur, Piet van Esschoten, Wim de Bruijn

 

© SdH


Terug naar de vorige pagina.