Besluit ALV over AVG

donderdag, 7 februari, 2019 - 16:58

 

RKDEO en AVG

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 29 januari 2019 zijn de volgende besluiten genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. RKDEO gaat niet actief toestemming vragen bij leden voor de publicatie (tekst, foto’s etc.) bij activiteiten of evenementen waarbij van publicatie sprake kan zijn. Bij dergelijke evenementen of activiteiten zal het bestuur vooraf aankondigen dat publicatie mogelijk zal plaatsvinden. Het individuele lid kan vervolgens zelf bepalen of hij of zij daar dan aan wil mee doen of bij aanwezig wil zijn. Bijvoorbeeld
 • Feestavonden
 • DEO-dag
 • ZAVC
 • Vrijwilligersavonden
 • Kampen
 • ….
 1. RKDEO gaat niet actief toestemming vragen bij leden om persoonsgegevens te mogen gebruiken voor bijvoorbeeld publicaties van selectie- en teamsamenstellingen. In plaats daarvan wordt de lidmaatschap overeenkomst (aanmelding) aangepast en wordt hierop vermeld dat men met het ondertekenen van de overeenkomst akkoord gaat met het gebruik van deze gegevens voor het laten functioneren van de vereniging als zodanig.
 2. RKDEO gaat bestaande leden niet persoonlijk benaderen om goedkeuring te krijgen voor het gebruik van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld publicatie van selectie en teamsamenstelling. De vereniging veronderstelt, totdat het betreffende lid zelf deze goedkeuring intrekt (via privacy@rkdeo.nl ), dat het lid akkoord is met het gebruik van deze gegevens voor het laten functioneren van de vereniging als zodanig.
 3. RKDEO gaat niet actief op zoek/vragen naar toestemming en / of afmelding voor het ontvangen van mailings. Bijvoorbeeld

• Als we besluiten een nieuwsbrief of anderszins aan de leden te sturen dan gaan we NIET een uitschrijflink opnemen waarmee leden kunnen aangeven dat ze de nieuwsbrief/mailing niet meer willen ontvangen. Het is aan het lid zelf om dit te melden via privacy@rkdeo.nl

 1. RKDEO gaat niet alle leiders (en overige staf) rondom de elftallen vragen een geheimhoudingsverklaring in te vullen. Dit blijft beperkt tot bestuur- en commissieleden en medewerkers (trainers). In een leidersvergadering en via een brief voorafgaand aan het seizoen worden de leiders gewezen op de noodzaak en verplichting om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en deze alleen te gebruiken voor de organisatie rondom wedstrijden en activiteiten van het team.

Terug naar de vorige pagina.