• Algemene Leden Vergadering 15 december uitgesteld

 • Mede door de regering afgekondigde maatregelen voor de periode 15 december t/m 19 januari is de eerder aangekondigde (online) ALV van 15 december tot nader order uitgesteld. Het bestuur van RKDEO zal binnenkort met een nieuwe datum komen.

  ----------------

  De uitnodiging voor en toegang tot de Algemene Leden Vergadering verloopt via het geregistreerde email adres van de leden waarbij verificatie via het geregistreerde mobiele nummer plaatsvindt. Indien u wil deelnemen aan de vergadering en niet weet of de benodigde gegevens juist zijn geregistreerd in de ledenadministratie dan kan voor controle (en juiste registratie) een bericht worden gestuurd naar secretariaat@rkdeo.nl.

  Onderstaand de agenda die het bestuur heeft opgesteld, maar misschien wilt u daar zaken aan toevoegen. Inbreng is van harte welkom! Stuur een mailtje naar secretariaat@rkdeo.nl. 

  Het verslag van de vorige Algemene Leden Vergadering ligt ter inzage bij de secretaris. Mocht u dit in willen zien dan graag even een bericht naar secretariaat@rkdeo.nl.

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Verslag ALV 3 december 2019
  5. Financieel jaarverslag 2019-2020
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  7. Begroting 2020-2021 en vaststellen contributies 2021-2022
  8. Bestuursverkiezing
      Aftredend zijn:
          o voorzitter Hans van Noppen, niet herkiesbaar
          o bestuurslid Vrijwilligerszaken Rene van der Loos, herkiesbaar
      Voordracht vanuit bestuur:
          o Tarik Gunay, penningmeester
          o Joris Oostveen, bestuurslid TC
  9. Normen en Waarden commissie
  10. Jubilarissen
  11. Rondvraag en sluiting

   
  Het bestuur.