•  

    Zoals in een vorig bericht vermeld hecht het bestuur er waarde aan als we elkaar ook fysiek kunnen ontmoeten tijdens de algemene ledenvergadering. De huidige Corona maatregelen laten dat echter nog niet toe. Zodra de Corona maatregelen het wel toestaan zullen we een datum voor de ALV vaststellen en zal via de website worden gecommuniceerd.