• Algemene Leden Vergadering

  • Normaliter wordt de algemene leden vergadering van RKDEO eind november van elk jaar gehouden. Het bestuur hecht er waarde aan als we elkaar dan ook fysiek kunnen ontmoeten. Met de huidige Corona maatrgelen is dat echter niet mogelijk en het bestuur heeft dan ook besloten om de ALV uit te stellen. Dit uitstel is in ieder geval naar januari 2022 en is afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen. Via de website zal de nieuwe nog vast te stellen datum en tijd worden gecommuniceerd.