• Op maandag 27 november 2023 is de algemene leden vergadering van RKDEO. Het moment om samen terug te kijken op het afgelopen seizoen, maar ook om toekomstplannen met elkaar te bespreken en vast te stellen. U komt toch ook?

  De vergadering vindt plaats in ons clubgebouw aan de Sportparkweg en begint om 20.30 uur. Het concept verslag van de vorige algemene ledenvergadering ligt ter inzage bij de secretaris. Mocht u deze in willen zien dan graag even een bericht naar secretariaat@rkdeo.nl.

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Verslag ALV 24 januari 2023
  5. Financieel jaarverslag 2022-2023
  6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  7. Begroting 2023-2024 en vaststellen contributies 2024-2025
  8. Vanuit het bestuur
  9. Bouwcommissie
  10. Normen & Waarden commissie
  11. Jubilarissen
  12. Rondvraag en sluiting

  Het bestuur