• Standen bijgewerkt t/m 17 maart 2023

  In tegenstelling tot wat er in de vergadering is afgesproken over de aangepaste moyennes naar 40 beurten

  heeft het bestuur toch besloten, door het gering aantal driebanders, om dit moyenne op 50 beurten te baseren.

  stand

 • Moyennes driebanden

                 
  Jaap Jantschik  21            
  Geert Goeman  20            
  Paul Jantschik  20            
  Leo Sebel  19            
  Martin Tuit  16            
  Kees vd Sman  13