•  

  Beste Biljarters,

   

  Waarschijnlijk is het jullie ter ore gekomen dat ons biljart/bestuurslid Frans Groenwegen door ziekte zijn taken als secretaris naast zich neer heeft moeten leggen, wij zijn hem zeer dankbaar voor de tijd en energie die hij de afgelopen jaren in de biljartclub gestoken heeft, zijn herstel is nu belangrijker, wij wensen hem veel sterkte de komende tijd,

  Hierdoor is er een plek in het bestuur opengevallen, wij hebben Nol vd Meer bereid gevonden om de taken van Frans over te nemen , wij wensen hem veel succes met deze functie,

   

  Groet, het Bijartbestuur

   

  Financiële afwikkeling contributie seizoen 2020-2021

   

  Doordat de competitie afgelopen seizoen i.v.m. corona geen doorgang kon vinden en niemand heeft kunnen spelen ,hebben we als bestuur besloten om de contributie van vorig seizoen door te schuiven naar seizoen 2021-2022 , wij gaan jullie dus geen bedrag vragen voor dit seizoen, (het enige wat jullie wel moeten betalen ,is het lidmaatschap van RKDEO ) hier hebben wij helaas geen invloed op , als jullie ergens vragen over hebben horen wij het graag ,

   

  Hieronder de in en uitgaven van de biljartclub RKDEO

   

  Ontvangsten seizoen 2020-2021                                                      Uitgaven seizoen 2020-2021

                                       transporten   1598,44                                Printpapier                                   7,36

  contributie 37 leden        1/10               925,00                                Boekenbon Fr.Groenewegen         25,00

  contributie Jvd Berg       3/10                  25,00                                Rouwkaart Marcel vd Sande           3,50

                                                                                                       Handgel ivm corona regels           25,98

                                                                                                       Boekenbon Geert Goeman            25,00

                                                                                                       Saldo                                      2461,60

     

                                               totaal    2548,44 euro                                                    totaal          2548,44 euro

   

  Wij hopen dat jullie hiermee voldoende zijn geïnformeerd,

  vr. gr. het biljartbestuur

  Jacques, Jan en Nol

   
  Beste leden , 
  Met ingang van a.s.maandag 27 september 2021 zijn we voorlopig van 1,5 meter corona regel af , hierdoor kunnen we ( mits gevaccineerd )weer vrij op de maandag en vrijdagavonden biljarten zonder een afspraak te hoeven maken , hopelijk komen de leden die nog niet geweest zijn ook weer aan de biljarttafel om het spelletje weer op te pakken , doordat diegene die al enkele weken bezig zijn en straks veel partijen al gespeeld hebben ,te moeten teleurstellen dat ze geen tegenstander meer hebben , vinden  we het wel heel prettig dat er ook andere spelers zich melden om te komen spelen ,  hiernaast we willen ook de spelers vragen of zij zich op willen geven voor de andere spelsoort (driebanden / bandstoten ) ,als je daar aan mee wilt doen ,wil je dat dan even kenbaar maken , deze spelsoorten willen we op de dinsdagavonden gaan spelen op de vrije dinsdagavond ( als er geen klaverjassen is ) op deze avond is er dan 1 biljart driebanden en 1 biljart bandstoten beschikbaar ,als het anders wordt dan horen jullie dat snel ,opgeven voor deze spelsoort kan je doorgeven via Email ac.vd.meer@hotmail.com of 06-51318998 B.V.D.
   
  P.S. afgelopen weken zijn de partijen gespeeld zonder teller ,dit was voor de coronaregels ,we hebben besloten om hier voorlopig mee door te gaan , als jullie hier een andere mening over hebben , mogen jullie hier op reageren en je mening uitbrengen , we gaan wel de schrijverstafel in de hoeken zetten om afleiding van de teller/schrijver te voorkomen!!!
   
  vr gr Nol vd Meer 
  Namens het biljartbestuur