• Club van 75

  De Club van 75 is een zelfstandige entiteit maar wel onlosmakelijk verbonden met RKDEO. De Club van 75 heeft een heldere doelstelling waarin het voetbal van de junioren en senioren, als ook het verenigingsleven van RKDEO centraal staan.

  De Club van 75 is een commissie van sportvereniging RKDEO en heeft een eigen bestuur. Het bestuur van de Club van 75 bestaat uit Henk van der Sman en Adri Vervuurt.

  Taakverdeling

  Adri en Henk zijn twee van de zes coördinatoren bij de jeugdteams van RKDEO. Henk kent met zijn 50 jaar lidmaatschap van RKDEO de vereniging natuurlijk door en door. Adri is in vergelijking met Henk relatief kort lid, maar door zijn rol als coördinator bij de D en later de C is ook hij sterk betrokken bij de vereniging.

  De taakverdeling tussen de bestuursleden gaat in onderling overleg. Henk is penningmeester en Adri doet de ledenadministratie en -communicatie. Ledenwerving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, evenals het vinden van een duurzame bestemming van de bijdragen van de leden. Natuurlijk zal dat in overleg gaan met de leden van Club van 75.

 • Nieuws van de Club van 75

  In 2017 heeft de Club van 75 bijgedragen aan een aantal goede doelen binnen de vereniging. Zo is onder andere een financiële bijdrage geleverd aan de herinrichting van het clubgebouw na de brand van 1 januari 2017. Inmiddels is een nieuw bord gemaakt met de namen van de donateurs aan de Club van 75 omdat het bord was met de brand verloren gegaan en krijgt binnen afzienbare tijd een mooi nieuw plekje in het clubgebouw. Voor het komende seizoen staan nieuwe ideeën voor onze bijdrage op het programma. Mochten er nog ideeën vanuit de leden zijn dan houden wij ons aanbevolen hiervan op de hoogte te worden gebracht. Neem in dat geval even contact met ons op. 

   

  Henk van der Sman en Adri Vervuurt

 • Lidmaatschap

  De Club van 75 stelt geen hoge eisen aan het lidmaatschap. Iedereen kan lid worden, mits je de vereniging een warm hart toedraagt en je wil helpen om de vereniging nog sterker te maken. In principe kan iedereen lid worden: particuliere personen, teams, bedrijven, etc. Als je enthousiast bent geworden, vul dan snel het inschrijfformulier (zie onderaan de pagina) in en lever het formulier in bij Henk van der Sman of Adri Vervuurt

  Kosten

  De jaarlijkse bijdrage voor een lid van de Club van 75 is:

  • EUR 45 voor particulieren
  • EUR 90 voor bedrijven

  Het jaarlijkse lidmaatschap volgt het voetbalseizoen en loopt van juli tot en met juni van het opvolgende jaar. De jaarlijkse bijdrage geschiedt middels automatische incasso.

  Wat krijg je er voor terug?

  Allereerst krijg je natuurlijk een vermelding naar keuze op het bord van de Club van 75 in de kantine van RKDEO. Het belangrijkste is echter dat je bijdraagt aan de sociale en maatschappelijke functie die RKDEO in Nootdorp en haar omgeving heeft.

  Download hieronder het aanmeldingsformulier.

 • Doelstellingen

  De Club van 75 heeft als doelstelling: het bevorderen van prestaties en teambuilding van jeugd- en seniorenelftallen (selectie en niet-selectie), alsmede het financieel ondersteunen van activiteiten en kleine investeringen binnen RKDEO.

  Concrete voorbeelden van mogelijke donaties van de Club van 75 zijn onder andere:

  • Het opknappen van de speeltuin
  • Een bijdrage aan de herinrichting van de kantine
  • Financiële bijdragen aan het Sinterklaasfeest, het jeugdkamp en/of clinics
  • Een bijdrage aan kampioenschappen van de verschillende teams
  • Bijdrage aan het vrijwilligersfeest, de familiedag, uitje voor de oudere vrijwilligers

  Gerealiseerde donaties :

  • Bijdrage tv-schermen in het clubgebouw (2014)
  • Bijdrage renovatie kleedkamers (2015)

   Daarnaast staat het de leden van RKDEO natuurlijk vrij om met goede ideeën en initiatieven te komen die de club ten goede komen en waar de Club van 75 aan kan bijdragen. Ideeën? Meldt het ons op clubvan75@rkdeo.nl

 • Contact

  Het je ideeën, wil je lid worden of heb je vragen?  Je kunt ons bereiken op clubvan75@rkdeo.nl. Je kunt ons natuurlijk ook een persoonlijke email versturen of bellen. Het makkelijkste is natuurlijk als je gewoon naar ons toekomt op of rond de velden. Wij zijn regelmatig op de vereniging aanwezig.

   

  Henk van der Sman      tel.06-28889075

  Adri Vervuurt                tel. 06-51118212