• Club van 75

  Club van 75

  De Club van 75 is een zelfstandige entiteit maar wel onlosmakelijk verbonden met RKDEO. De Club van 75 heeft een heldere doelstelling waarin het voetbal van de junioren en senioren, als ook het verenigingsleven van RKDEO centraal staan.

  De Club van 75 is een commissie van sportvereniging RKDEO en heeft een eigen bestuur. Het bestuur van de Club van 75 bestaat uit Henk van der Sman, Marina Heskes en Adri Vervuurt.

  Taakverdeling:

  Adri, Marina en Henk zijn drie van de leeftijdscoördinatoren bij de jeugdteams van RKDEO. De taakverdeling tussen de bestuursleden gaat in onderling overleg, evenals het vinden van een duurzame bestemming van de bijdragen van de leden. Natuurlijk gaat dat ook in overleg met de leden van Club van 75.

   

   

   

 • Nieuws van de Club van 75

  In 2017 heeft de Club van 75 bijgedragen aan een aantal goede doelen binnen de vereniging. Zo is onder andere een financiële bijdrage geleverd aan de herinrichting van het clubgebouw na de brand van 1 januari 2017. Inmiddels is een nieuw bord gemaakt met de namen van de donateurs aan de Club van 75 omdat het bord was met de brand verloren gegaan en krijgt binnen afzienbare tijd een mooi nieuw plekje in het clubgebouw. Voor het komende seizoen staan nieuwe ideeën voor onze bijdrage op het programma. Mochten er nog ideeën vanuit de leden zijn dan houden wij ons aanbevolen hiervan op de hoogte te worden gebracht. Neem in dat geval even contact met ons op. 

   

  Henk van der Sman en Adri Vervuurt

 • Lidmaatschap

  De Club van 75 stelt geen hoge eisen aan het lidmaatschap. Iedereen kan lid worden, mits je de vereniging een warm hart toedraagt en je wil helpen om de vereniging nog sterker te maken. In principe kan iedereen lid worden: particuliere personen, teams, bedrijven, etc. Als je enthousiast bent geworden, vul dan snel het inschrijfformulier (zie onderaan de pagina) in en lever het formulier in bij één van de bestuursleden.

  Kosten

  De jaarlijkse bijdrage voor een lid van de Club van 75 is:

  • EUR 45 voor particulieren
  • EUR 90 voor bedrijven

  Het jaarlijkse lidmaatschap volgt het voetbalseizoen en loopt van juli tot en met juni van het opvolgende jaar. De jaarlijkse bijdrage geschiedt middels automatische incasso.

  Wat krijg je er voor terug?

  Allereerst krijg je natuurlijk een vermelding naar keuze op het bord van de Club van 75 in de kantine van RKDEO. Het belangrijkste is echter dat je bijdraagt aan de sociale en maatschappelijke functie die RKDEO in Nootdorp en haar omgeving heeft.

  Download hieronder het aanmeldingsformulier.

 • Doelstellingen

  De Club van 75 heeft als doelstelling: het bevorderen van prestaties en teambuilding van jeugd- en seniorenelftallen (selectie en niet-selectie), alsmede het financieel ondersteunen van activiteiten en kleine investeringen binnen RKDEO.

   

 • Contact

  Heb je ideeën, wil je lid worden of heb je vragen?  Je kunt ons bereiken op clubvan75@rkdeo.nl. Je kunt ons natuurlijk ook een persoonlijke email versturen of bellen. Het makkelijkste is natuurlijk als je gewoon naar ons toe komt op of rond de velden. Wij zijn regelmatig op de vereniging aanwezig.

   

  Henk van der Sman      tel.06-28889075

  Adri Vervuurt                tel. 06-51118212

  Marina Heskes