Algemeen

 

De Club van 75 is een zelfstandige entiteit maar wel onlosmakelijk verbonden met RKDEO. De Club van 75 heeft een heldere doelstelling waarin het voetbal van de junioren en senioren, als ook het verenigingsleven van RKDEO centraal staan.

 

De Club van 75 is een commissie van sportvereniging RKDEO en heeft een eigen bestuur. Het bestuur van de Club van 75 bestaat uit Henk van der Sman en Adri Vervuurt.

 

Taakverdeling

Adri en Henk zijn twee van de zes coördinatoren bij de jeugdteams van RKDEO. Henk kent met zijn 50 jaar lidmaatschap van RKDEO de vereniging natuurlijk door en door. Adri is in vergelijking met Henk relatief kort lid, maar door zijn rol als coördinator bij de D en later de C is ook hij sterk betrokken bij de vereniging.

 

De taakverdeling tussen de bestuursleden gaat in onderling overleg. Henk is penningmeester en Adri doet de ledenadministratie en -communicatie. Ledenwerving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, evenals het vinden van een duurzame bestemming van de bijdragen van de leden. Natuurlijk zal dat in overleg gaan met de leden van Club van 75.