• History visclub

  In het voorjaar van 1972 nam de toenmalige trainer van de selectie, te weten de heer Henk Nieuwpoort, het initiatief om in het kader van teambuilding, ja toen ook al, een viswedstrijd voor de voetbalselectie te organiseren. Tevens nodigde hij het bestuur uit om, op deze wat ongebruikelijke manier, wat nader kennis te maken met de selectie.

  Om een en ander, op visgebied, in goede banen te leiden nodigde hij 2 vissers uit, te weten Wout Janssen en Jan v d Helm.  Deze heren hadden de nodige ervaring met wedstrijdvissen en ondersteunden hem met de organisatie. Deze activiteit mondde uit in een groot succes en kreeg in 1973 een vervolg. In datzelfde jaar namen Wout en Jan, samen met Aad v d Bulk, het initiatief om binnen de vereniging een visclub op te richten. Met een 15-tal enthousiaste deelnemers werd een competitie opgestart. In de daaropvolgende jaren groeide het aantal deelnemers gestaag.

  Dit leidde in 1981 tot het splitsen van de deelnemers in twee groepen, namelijk een A– en een B-groep. Op basis van de eindstand van de voorgaande competitie, werden deze groepen gevormd door goede en minder goede vissers.  Toegevoegde waarde was dat naast kampioenen er tevens een heus promotie en degradatie systeem werd opgezet. Degene die, aan het einde van de reeks de minste punten heeft, een overwinning levert 1 punt op, is de kampioen. De visser met de meeste punten degradeert. De kampioen van de B-groep promoveert naar de A-groep. Bij gelijk eindigen is de gevangen lengte bepalend. Degene die over alle wedstrijden de meeste lengte bij elkaar vist, wordt lengtekampioen.  Na een aantal jaren werd er, in het kader van het welzijn van de gevangen vis, overgegaan tot het wegen van de vis.  De lengtekampioen werd dus de gewicht kampioen. De gevangen vis wordt op een verantwoorde manier bewaard in een geschikt leefnet, vervolgens gewogen en teruggezet. Sinds een aantal jaren wordt er ook gepoold door de vissers. De deelnemers raden naar het gevangen totaalgewicht van die dag. Iedere deelnemer legt een vast bedrag in. Degene die het dichtst bij het totaal gevangen gewicht raadt, wint de pot. Tevens is een aantal jaren geleden het fenomeen triovissen geïntroduceerd. Door loting samengestelde trio's strijden om het gewichtskampioenschap waarbij alle gescoorde resultaten tellen.

  Overige activiteiten.

  Gebruikelijk is het om begin januari het achter ons liggende seizoen, feestelijk af te sluiten. Tijdens de inmiddels beruchte visthema avonden, worden de kampioenen gehuldigd en gaan de aanwezigen “uit hun dak”

  Traditioneel vissen wij nog jaarlijks een wedstrijd met de selectie. Eind mei strijden zowel voetballers en begeleiding als vissers om de eer en de bekers. Na afloop gevolgd door een gezellige bijeenkomst waarbij de resultaten van die dag op gepaste wijze worden geëvalueerd.

  Jaarlijks werden er een 3-tal koppelwedstrijden gevist. Op het hoogtepunt, ergens midden jaren 80, huurden wij bij een uitbater in Nieuwkoop 37 roeiboten om 74 deelnemers te kunnen onderbrengen. De animo voor deze wedstrijden is door de jaren heen behoorlijk teruggelopen. Sinds een paar jaar worden er geen koppelwedstrijden meer georganiseerd.

  Tevens werden er in het voorjaar een drietal jeugdwedstrijden georganiseerd. Tot voor tien jaar terug was dit een groot succes. Menig toekomstig kampioen werd, onder begeleiding van de senioren de fijne kneepjes van het vissen bijgebracht. Op het hoogtepunt verwelkomden wij een honderdtal toekomstige kampioentjes aan de waterkant.  Als gevolg van andere bezigheden en vormen van vermaak liep de belangstelling van de jeugd sterk terug. Dit heeft ons doen besluiten deze activiteit te beëindigen.

  Vanaf 1986 wordt er jaarlijks een 12/5 uur durende koppelwedstrijd gevist.  Leden, vergezeld door een introducé, vissen van 's morgens 05:30 – tot 's avonds 18:00 uur, als koppel om de prijzen.

  In augustus gaan de vissers met hun partners op stap. Naast vissen met de dames, wordt er na afloop ergens gegeten en stevig aan de relatie getimmerd.

  Op de 3e woensdag in september gaan de vissers een dagje uit.  Gezamenlijk in de bus, voorzien van een aanhanger om alle visattributen te vervoeren, vertrek men 's morgens vroeg naar het viswater. Zoals gebruikelijk wordt er na het vissen, onder het genot van nat en droog, wederom geëvalueerd.

  In 2008 hebben wij op gepaste wijze ons 35-jarig jubileum gevierd. In het R K D E O jubileumjaar hebben de vissers, naast het deelnemen aan overige activiteiten, een 50 uur durende marathon gevist.  Een ware happening, waar met voldoening op teruggekeken wordt.

  In de loop der jaren is de visclub uitgegroeid naar een stabiele club van 32 actieve leden. Bijzonder daarbij is dat met name jonge mensen de afgelopen jaren lid zijn geworden. Tevens zijn er nog een paar sympathisanten die permanent zijdelings betrokken zijn.

  Kortom, een commissie, voorzien van een heuse stamtafel in het clubhuis, die een niet meer weg te denken plaats in de Sportvereniging RKDEO-gemeenschap inneemt.