• De scheidsrechter is bij RKDEO belangrijk

   

  De (voetbal)scheidsrechter krijgt regelmatig veel naar zijn hoofd geroepen, allerlei zaken die hij beter niet kan horen. Het enthousiasme om te blijven fluiten is dan ook niet voor iedereen meer een vanzelfsprekendheid. Toch hebben we deze mensen hard nodig om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. De man in het zwart of te wel de scheidsrechter is de spelleider en één van de 25 mensen (inclusief 2 x een assistent scheidsrechter) in het veld. Hij is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van een wedstrijd en voor het plezier dat de voetballer wekelijks aan zijn of haar sport beleeft.

  Bij RKDEO wordt er aan gewerkt om het fluiten van wedstrijden weer leuk te maken. Hiervoor is sinds eind 2005 de scheidsrechterscommissie aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen.

   

  RKDEO scheidsrechterscommissie

  Met de RKDEO scheidsrechterscommissie is een aanzet gegeven aan het tot stand brengen van een cultuur binnen RKDEO waarbij de scheidsrechter als een volwaardig en gewaardeerd lid van de vereniging wordt gezien. Een situatie waarin vele jongeren enthousiast worden gemaakt voor het scheidsrechteren en zich, met even zoveel plezier als de voetballers, willen ontwikkelen tot een goede scheidsrechter met voor een ieder zijn eigen top.

   

  Doelstelling

  Een goed gekwalificeerd scheidsrechterskorps bij elkaar brengen en behouden die alle thuiswedstrijden van de jeugdafdeling zullen begeleiden. Gestreefd wordt naar een toename van het beschikbare aantal scheidsrechters van 10% per seizoen over de hele linie van de jeugdafdeling. Om een goed gekwalificeerd scheidsrechterskorps te kunnen formeren en te behouden zijn de volgende activiteiten noodzakelijk:

  1. een cultuur binnen RKDEO tot stand brengen waarbij de scheidsrechter als een volwaardig en gewaardeerd lid van de vereniging wordt gezien.;

  2. voor zowel de scheidsrechter als voor de elftallen moet het leuker worden op en rond de velden;

  3. een situatie creëren waarin vele jongeren enthousiast worden voor het scheidsrechteren en zich, met even zoveel plezier als de voetballers, willen ontwikkelen tot een goede scheidsrechter met voor een ieder z’n eigen top

  4. goede begeleiding, voor, tijdens en na de wedstrijd, voor jonge en minder ervaren scheidsrechters van deskundig kader (ervaren scheidsrechters en/of coaches);

  5. opleiden van enthousiaste mensen/jongeren die bereid zijn het scheidsrechterskorps te versterken. Hiervoor worden cursussen (met de KNVB) georganiseerd.

  6. ondersteuning van het scheidsrechterskorps door het aanbieden van een vereenvoudigde vorm van het scheidsrechtershandboek, mogelijkheid voor een toelichting op de spelregels door gekwalificeerde docenten, wekelijkse evaluaties, e.d.;

  7. uitstraling van de scheidsrechter door alle gediplomeerde scheidsrechters die bij RKDEO een wedstrijd fluiten een volwaardig scheidsrechterstenue ter beschikking te stellen;

  Natuurlijk kan niet alles direct of binnen één jaar geëffectueerd worden. Daarom zullen jaarlijks prioriteiten worden geformuleerd die op dat moment extra aandacht krijgen. In het jaarverslag kan worden gelezen welke zaken in die periode zijn uitgevoerd.

   

  Contact met scheidsrechterscommissie

  Natuurlijk blijft de jeugdcommissie van RKDEO het aanspreekpunt voor alle lopende activiteiten die het reilen en zeilen van de vereniging aangaan. Indien u echter specifiek informatie wilt over het scheidsrechtersgebeuren, u wilt mogelijk zelf begeleider worden van jonge scheidsrechters of fluiten lijkt ook iets voor u, dan kunt u via email contact opnemen: scheidsrechterscommissie@rkdeo.nl

   

  Scheidsrechters coördinator Lion Krens