Waarom Nikies

 

Beginnende F-pupillen (5/6 jaar) kunnen over het algemeen slecht voetballen! Zolang een speler/speelster niet in staat is de bal enigszins te controleren en er datgene mee kan doen wat hij zou willen/moeten doen zou je kunnen stellen dat hij/ zij nog niet aan het voetballen is. In die fase heeft het geen zin andere zaken die betrekking hebben op de uitvoering van het voetballen te benoemen. Het leren beheersen van de bal kan dus gezien worden als het fundament voor het leren voetballen. Eerst de bal enigszins leren beheersen en dan leren voetballen! De Nikies trainingen zullen dan ook op een speelse en leerzame wijze worden gebracht om de kinderen de basisvaardigheden van het voetbal aan te leren.

 

Analyse het voetballen van F-pupillen (Nikies)

Het voetballen van beginnende F-pupillen (5/6 jaar) kenmerkt zich door:

 • ballen die van de voet springen bij het dribbelen;
 • nagenoeg geen samenspel (met uitzondering van toevallig bij een medespeler terecht komende ballen);
 • kluitjesvoetbal;
 • ballen die bij het passen/schieten alle kanten op vliegen behalve de goede;
 • passes en schoten die veelal laag blijven;
 • het snel verliezen van de bal aan een directe tegenstander.

Doelstellingen voor F-pupillen - datgene wat geleerd moet worden

Vanaf seizoen (sept – dec) ’13 zal vanuit de RKDEO Nikies de training volgens een vast trainingsprogramma doorlopen worden ter voorbereiding op de F-competitie. Dit trainingsprogramma is verdeeld over 16 weken tot de kerstvakantie. In deze periode zullen o.a. vaardigheden als passen/trappen, aannemen, dribbelen/drijven/paseren en wreeftrap aanbod komen. De thema’s zullen iedere keer een aantal weken herhaald worden ter herkenning van het kind. (zie onder schema met basis thema’s)

 

opening F-seizoenthema1thema 2thema 3vaardigheidsoefingenthema 4thema 5
31-aug7-sep14-sep21-sep28-sep5-okt12-okt19-okt26-okt2-nov9-nov16-nov23-nov30-nov7-dec14-dec21-dec

 

 

Zie voor thema 1 (passen/trappen) de voorbeeld oefeningen.

 

Toelichting:

Basisvormen

Dit zijn voetbalvormen die ontleend zijn aan echte wedstrijdsituaties. Situaties waarin die elementen die voetballen, voetbal maken in meer of mindere mate voorkomen. Omdat het in deze fase gaat om kinderen die nog niet zo lang voetballen is het zaak het voetballen zodanig te vereenvoudigen dat trainingsvormen aan de volgende eisen voldoet:

 • Het voetballen in die vorm moet lopen! Ze moeten de vorm en de bijbehorende organisatie begrijpen!
 • Het voetballen in die vorm moet lukken! Ze moeten het kunnen uitvoeren! Het mag niet te gemakkelijk of te moeilijk zijn!
 • Het moet leren! Ze moeten er beter van kunnen worden!
 • Het moet leven! Het moet voetballen zijn want daar komen ze voor!

Anders gesteld zou je ook kunnen stellen dat voetbaltraining/voetbalvormen aan de volgende eisen moet voldoen:

 • Voetbalvormen (met bal, medespeler(s), tegenstander(s), afgebakend veld, spelregels en mogelijkheid om te scoren).
 • Vereenvoudigde op de leeftijd en vaardigheid van de groep aangepaste vormen.
 • Veel herhalingen van de aan te leren vaardigheid.
 • Juiste coaching (aangepast op de leeftijd en vaardigheid van de groep).