• Het lidmaatschap geldt voor een geheel seizoen. Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient dus uiterlijk voor 1 juni te geschieden. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het betreffende seizoen dan betekent dit dat u nog minimaal een seizoen contributie verschuldigd bent.

    Opzegging kan ook schriftelijk dmv een brief. Deze brief kunt u deponeren in de brievenbus van de secretaris in het clubgebouw (boven aan de trap bij de bestuurskamer) of sturen naar Postbus 93, 2630 AB Nootdorp. Opzeggingen kunnen ook per e-mail worden doorgegeven aan ledenadministratie@rkdeo.nl.