• Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient dus te geschieden uiterlijk voor 1 juni. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het jaar dan betekent dit dat u nog minimaal een seizoen contributie verschuldigd bent.

    Opzegging kan slechts schriftelijk d.m.v. een brief gericht aan de personen waar u zich ook aan kunt melden. Deze brief kunt u deponeren in de brievenbus van de secretaris in het clubgebouw (boven aan de trap bij de bestuurskamer) of sturen naar Postbus 93, 2630 AB Nootdorp. Opzeggingen kunnen ook per e-mail worden doorgegeven aan ledenadministratie@rkdeo.nl.