• Omdat ons clubgebouw naar verwachting nog wel even dicht blijft hebben een aantal vrijwilligers een inventarisatie gedaan van de houdbaarheidsdatum van verschillende producten in onze keuken en de bar. Etenswaren die vóór 1 september 2020 verlopen, zijn geschonken aan de Voedselbank Delft. De Voedselbanken verstrekken kosteloos levensmiddelen aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Een super initiatief dus!

  • Daarnaast is er contact geweest met leverancier Heineken. Zij hebben de aangebroken 500 liter tank leeggehaald en de fusten special bier meegenomen. Dit wordt weer terug geleverd zodra we weer in bedrijf zijn. Ook wordt contact opgenomen met de leveranciers van de diverse frisdranken of we gebruik kunnen maken van een terugname regeling voor producten die vóór 1 september 2020 verlopen. Natuurlijk waarderen wij deze actie enorm, vandaar dat deze actieve vrijwilligers Henk Hoogweg, Bob Lam en Jan v/d Helm een bloemetje hebben ontvangen van de vereniging!

  • Ook noodzakelijk en belangrijk in de de afgelopen periode is geweest dat de velden en de omgeving van het clubgebouw netjes opgeruimd worden. Balt Rolvink en Wolf de Bruin hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Zij hebben van ons ook een bloemetje ontvangen.

    Het bestuur