• Taken/functies Technische Commissie RKDEO

 • Taken/functies TC RKDEO
  Onderstaand een overzicht van de taken/functies van de leden van de technische commissie. We vragen u goed te kijken wie waarvoor verantwoordelijk is en met de juiste persoon contact op te nemen.
   

  Wilco Vieveen:  TC-lid senioren 

  • Lagere senioren in voorkomende gevallen
  • Contacten technisch beleid H1 en H2
  • Nieuwe contractbesprekingen 2021-2022: 2 hoofdtrainers, 1 ass.trainer en een keeperstrainer.
  • Evaluatiegesprekken
  • Materialen en kleding seniorenselectie trainingen en wedstrijden
  • Contracten afhandelen(ook financieel) uit  voorbereiding seizoen 2020/2021

   

  ……………………..:  TC-lid vrouwen RKDEO:  vacature 

   

  Henk de Graaf:  TC-lid meisjes RKDEO (en tijdelijk Vrouwen RKDEO).

  • Contacten technisch beleid Meisjes.
  • Contacten meisjestrainers i.s.m. HJO.
  • Contacten HJO meisjes.
  • Contacten KNVB meisjes.
  • Materialen en kleding meisjes trainingen en wedstrijden.
  • Nieuwe contractbesprekingen 2021-2022 (financieel bij TC-lid bestuur).

   

  Remco Spaan:   TC-lid Jeugd Jongens.

  • Contacten technisch beleid (met HJO’s).
  • Contacten trainers (met HJO’s).
  • Contacten HJO’s.
  • Materialen en kleding trainingen en wedstrijden.
  • Nieuwe contractbesprekingen 2021-2022 (alleen financieel ligt bij TC-lid bestuur).
  • Contacten partnerclub ADO.

   

  Joris Oostveen:  TC-lid bestuur.

  • Bestuurszaken.
  • Contacten met bestuur.
  • Facilitaire zaken.
  • Financiële afwikkeling nieuwe trainerscontracten 2021-2022.

   

  Max Bergen:  TC-lid algemeen.

  • Algemene zaken.
  • Voortgang in de gaten houden.
  • Besprekingen algemeen.
  • Vragen over scouting.
  • TC-vergadering voorzitten.
  • Notulen TC-vergadering.

   

  Adri Vervuurt:geen TC-lid

  • Afgevaardigde van de coördinatoren.
  • Contacten coördinatoren.
  • Contacten wedstrijdsecretariaat. 

   

  Angelique Janssen:geen TC-lid.

  • Afwikkeling trainerscontracten secretarieel (na akkoord van bestuurslid TC)