• Wijziging kascommissie 2019/2020

  • Door de bijzondere omstandigheden van dit moment heeft het bestuur de Financiële Commissie om advies gevraagd ten aanzien van de kascontrole door de kascommissieleden die op de Algemene Leden Vergadering van 3 december 2019 zijn verkozen. In bijgaande memo van de Financiële Commissie is dit advies opgenomen. Het bestuur heeft dit advies in zijn volledigheid overgenomen en daarnaar gehandeld.

    RKDEO Memo wijziging kascommissie 2019/2020