• Reglement

   

  • De wedstrijden worden gespeeld in de sporthal van RKDEO.
  • De wedstrijden worden gespeeld met 4 veldspelers en een keeper.
  • Voor aanvang van elke wedstrijd dient het wedstrijdformulier door beide teams te worden ingevuld.
  • Deelnemende spelers dienen vermeld te staan op de spelers­lijst.
  • Per wedstrijd moet er minimaal 1 speler mee spelen die duidelijke binding heeft met Nootdorp (inwoner, werkzaam bij een Nootdorps bedrijf of lid zijn van een Nootdorpse sportvereniging).
  • Wijzigingen dienen uiterlijk 1 dag van te voren bij de commissie kenbaar te worden gemaakt.
  • Elke speler mag maar voor 1 team uitkomen. Ieder team heeft de mogelijkheid om maximaal 5 wisselspelers in te zetten.
  • De wisselspelers mogen tijdens de wedstrijd op elk moment invallen.
  • De wissel dient te geschieden tussen de 5 en 10 meter vanaf de  middellijn (recht voor de bank met eigen wisselspelers), men mag het veld pas betreden wanneer de speler (die gaat wisselen) uit het veld is.
  • Een grove overtreding of een opzettelijke handsbal of sliding binnen  het strafschopgebied (dit is doorgetrokken 6 mtr. cirkellijn voor de goal) is een strafschop.
  • Het strafschoppunt is 6 meter van het doel op de doorgetrokken cirkel.
  • Een grove overtreding, opzettelijke handsbal, aanmerkingen op de leiding of een sliding heeft 2 minuten straftijd tot gevolg.
  • Er mag vanaf het gehele veld gescoord worden.
  • De keeper kan met uitgooien nooit direct een doelpunt scoren.
  • Ook bij een inschop kan niet direct gescoord worden.
  • De keeper mag zowel boven- als onderhands de bal weer in het spel brengen.
  • Een (opzettelijke) handsbal van de keeper buiten het strafschopgebied is 2 minuten straftijd en een vrije trap voor de tegenpartij.
  • Er mag pas worden teruggespeeld op de keeper als de bal over de middenlijn is geweest of is aangeraakt door een tegenstander, maar hij mag de bal dan niet aanraken met de handen.
  • Wanneer de bal over de zijlijn gaat wordt de bal met een inschop weer in het spel gebracht.
  • Spelhervattingen moeten binnen 4 seconden plaats vinden.
  • De tegenstander moet bij een vrije trap of een inschop een afstand van 5 meter in acht nemen.
  • Als de bal tegen het plafond wordt gespeeld, volgt er een inschop voor de andere partij aan de zijlijn ter hoogte waar de bal tegen het plafond is gekomen.
  • Voor het wisselen van spelers wordt geadviseerd om een coach op de  bank te laten plaatsnemen.
  • Het eerst genoemde team dient voor reserve shirts te zorgen.
  • Het niet op komen dagen van een team betekent een 3-0 nederlaag en 3 punten in mindering.
  • Bij gelijke stand in de eindrondes, wordt beslist middels strafschoppen.
   Beste van 3 strafschoppen, daarna om en om.
  • Protesten zijn niet toegestaan.
  • Deelname aan dit toernooi geschiedt voor eigen risico.
  • De toernooicommissie noch RKDEO kunnen aansprakelijk gesteld worden voor blessures, diefstal e.d.
  • Minimale leeftijd is 16 jaar.
  • Waar dit reglement niet in voorziet beslist de toernooicommissie.